Announcement GMM Hilversumsche CC 1883

Hilversumsche Cricket Club Het Jagerspaadje 28, 1231 KJ Loosdrecht, Hilversum, Netherlands

Dutch version 'Aankondiging ALV Hilversumsche CC 1883' Datum: 9 december 2023 Locatie: Clubhuis * 18:00 Borrel met prijsuitreikingen 19:00 Algemene Ledenvergadering 1. Opening en vaststellen agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen vorige ALV juli 2023 4. Terugblik seizoen 2023 5. Voortgang financiën 2023 6. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement Contributie aanpassing 7. Bestuurswijziging 8. Ontwikkelingen […]