Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Announcement GMM Hilversumsche CC 1883

December 9, 2023 @ 6:00 pm - 9:00 pm

Dutch version

‘Aankondiging ALV Hilversumsche CC 1883’
Datum: 9 december 2023
Locatie: Clubhuis

* 18:00 Borrel met prijsuitreikingen

19:00 Algemene Ledenvergadering

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV juli 2023
4. Terugblik seizoen 2023
5. Voortgang financiën 2023
6. Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
Contributie aanpassing
7. Bestuurswijziging
8. Ontwikkelingen clubhuis
9. HilvCC in 2024
Velden
Gebouw en faciliteiten
Teams
10. KNCB-zaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

English version

‘Announcement GMM Hilversumsche CC 1883’

Date: 9 th December 2023

Location: Clubhouse

* 18:00 Drinks with award ceremonies

19:00 General Meeting of Members

1. Opening and setting agenda

2. Announcements and documents received

3. Minutes previous GMM July 2023

4. Looking back at the 2023 season

5. Finance Progress 2023

6. Approval of House Rules

Contribution adjustment

7. Board change

8. Developments clubhouse

9. HilvCC in 2024

Fields

Building and facilities

Teams

10. KNCB matters

11. Any other business

12. Closure

Thank you

Details

Date:
December 9, 2023
Time:
6:00 pm - 9:00 pm

Venue

Hilversumsche Cricket Club
Het Jagerspaadje 28, 1231 KJ Loosdrecht
Hilversum, 1231KJ Netherlands
+ Google Map